ข่าวประชาสัมพันธ์

Service

  • วิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสีย
  • วิเคราะห์คุณภาพอาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า OTOP

Our Services

  • ตรวจสอบการเดินระบบและทดสอบระบบน้ำเสีย (start up & Operation)
  • ติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (Monitoring)
  • รับ – เก็บตัวอย่างนอกสถานที่ (Sampling)