ติดต่อเรา

การติดต่อ

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่อยู่:
21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา เมือง ภูเก็ต 83000

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 076-523252

โทรสาร: 076-523252

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก