• 00.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP

โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP "จับคู่ธุรกิจกับวิทยาศาสตร์" จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พังงา ระนอง ตรัง กระบี่ และภูเก็ต) 4-21 กรกฎาคม 2559

โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP

ข้อมูลศูนย์


ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เรียนรู้ และสร้างอาชีพให้แก่ท้องถิ่น

บริการของเรา


บริการตรวจวิเคราะห์ บริการรับเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ บริการรับออกแบบการเดินระบบ

สมัครใช้บริการ


สอบถามรายละเอียดการวิเคราะห์และราคาการวิเคราะห์ได้ที่ environanaly_chempkru@hotmail.com

ผลงานของเรา


บริการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย OTOP
readmore-icon อ่านเพิ่มเติม readmore-icon อ่านเพิ่มเติม readmore-icon อ่านเพิ่มเติม readmore-icon อ่านเพิ่มเติม

Welcome to Chemistry Laboratory Center, PKRU

Lab system

รายการวิเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี

เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2559 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

Read more
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 โดยหน่วยงานให้การรับรองจาก สมอ. 22-23 มิถุนายน 2559

Read more
การควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการตามหลักการของ ISO/IEC17025และGLP

โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษา "การควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการตามหลักการของ ISO/IEC17025และGLP"

Read more
โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP

โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP "จับคู่ธุรกิจกับวิทยาศาสตร์" จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พังงา ระนอง ตรัง กระบี่ และภูเก็ต) 4-21 กรกฎาคม 2559 ...

Read more