• 00.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

ข้อมูลศูนย์


ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เรียนรู้ และสร้างอาชีพให้แก่ท้องถิ่น

บริการของเรา


บริการตรวจวิเคราะห์ บริการรับเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ บริการรับออกแบบการเดินระบบ

สมัครใช้บริการ


สอบถามรายละเอียดการวิเคราะห์และราคาการวิเคราะห์ได้ที่ environanaly_chempkru@hotmail.com

ผลงานของเรา


บริการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย OTOP
readmore-icon อ่านเพิ่มเติม readmore-icon อ่านเพิ่มเติม readmore-icon อ่านเพิ่มเติม readmore-icon อ่านเพิ่มเติม

Welcome to Chemistry Laboratory Center, PKRU

Lab system

รายการวิเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

HACKED BY ./SatriaMagnum

Read more
เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี

เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2559 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

Read more
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 โดยหน่วยงานให้การรับรองจาก สมอ. 22-23 มิถุนายน 2559

Read more
การควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการตามหลักการของ ISO/IEC17025และGLP

โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษา "การควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการตามหลักการของ ISO/IEC17025และGLP"

Read more
โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP

โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า OTOP "จับคู่ธุรกิจกับวิทยาศาสตร์" จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พังงา ระนอง ตรัง กระบี่ และภูเก็ต) 4-21 กรกฎาคม 2559 ...

Read more